پروژه دیپلمات

دریاچه چیتگر با مکان احداث این پروژه تنها 150 متر فاصله دارد. واحدهای برج دیپلمات با نمای دریاچه چیتگر و همچنین تراکم کم واحدها در هر طبقه ، یمی از متفاوت ترین برجهای منطقه 22 را رقم میزند. موعد تحویل این برج سال 1400 در نظر گرقته شده است. 4پروژه (ایران) بانک ملی و سپا شهر: پروژه سپاشهر با مشارکت بانک ملی ایران در منطقه 22 در حال احداث میباشد. این پروژه در شرق پارک جنگلی چیتگر ، بر اصلی بلوار علوم-فنون قرار دارد. در حال حاضر این پروژه با پیشرفت عالی در مرحله سقف اول است. واحد های این برج دید عالی به دریاچه چیتگر را برای ساکنین رقم میزنند. واحدهای این پروژه ار 85 مار ال 185 مار برای سرمایه گذاری شما عزیزان در منطقه22 در نظر گرفته شده است.

موقعیت پروژه : میدان ساحل منطقه 22
متراژ: از 85 تا 130 متر
تحویل : سال1400
طبقات : 8 طبقه با تراکم کم