پروژه سفیر 2 (k2):

همانند پروژه سفیر 1 (s2) این برج توسط تعانی بزرگ سپاشهر در مرحله ی گودبرداری است. پروژه سفیر 2 (k2) در کوهپایه های البرز نمای عالی کوه های البرز و شهر تهران را برای شما عزیزان رقم میزند. دسترسی عالی به اتوبان شهید همت(خرازی) و همینطور اتوبان شهید حکیم (همدانی) از تمایزات این پروژه میباشد. برج k2 در 22 طبقه و 6 واحد در هر طبقه در مرحله گود برداریست.

متر
قیمت