پروژه خادمین شهرداری

این پروژه توسط تعاونی معتبر شهرداری تهران توسعه میابد. واحدهای مشخص شده از 5.5 میلیون تومان برای هر متر قیمت گذاری شده است. پروژه در غرب منطقه 22 ، مروارید شهر در حال ساخت میباشد. دسترسی عالی اتوبان همت( خرازی) و همچنین اتوبان حکیم (همدانی) از ویژگیهای این برج میباشد. بلوک F1 این پروژه در مرحله گچکاری و نصب پنجره است.

موقعیت پروژه : بلوار اصلی مروارید شهر
متراژ: از88 تا 138 متر
تحویل: آذر ماه سال 1399
واحدهای مشخص شده با قیمت قطعی متری 7.5 میلیون تومان
طبقات : 20 طبقه